• تعداد:
    قیمت:
  • جمع مبالغ: تومان
تکمیل سفارش

آدرس شعب

شعبه سیتی سنتر: اصفهان سیتی سنتر، طبقه اول، ابتدای راهرو بین الملل

شماره تماس: 031-36550417

شعبه متروپل: سی و سه پل، ابتدای چهارباغ بالا، مجتمع تجاری متروپل، ورودی  D

شماره تماس: 031-31314511

شعبه فدک مال: خیابان کاوه، خیابان گلستان، خیابان هسا، مجموعه تجاری تفریحی فدک مال، طبقه همکف

شماره تماس: 031-31332042

شعب کفش:

سیتی سنتر، طبقه اول، آتریوم مرکزی (فروشگاه ایواز)

شماره تماس: 031-36550256

فدک مال، طبقه همکف (دیوید جونز)

شماره تماس: 031-31332042

شماره تماس پشتیبانی: 09136098986